Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl

Popular Tags

Login Form

21 maja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suszu odbyła Się IV Gminnych Obchodów inauguracja Rodziny w ramach Dniach XVII warmińsko Mazurskich Dniach Rodziny


 

Które Roku obchodzone w Tym naszym województwie SA w terminie od 15 w nie 12 Czerwca maja. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów żart "Rodzina drogowskazem życia". Bardzo bogate żart Ono w swej treści, Sięga Głęboko W Sens wspólnoty, jaka JEST RODZINA ï podkreśla rolę Rodziny wag kierowaniu przyszłością Młodych Ludzi. Rodzina wychowuje, uczy miłości, kształci, tworzy atmosferę sprzyjającą budowaniu Zdrowego światopoglądu, Rozwoju Wiary, kształtowaniu Się charakteru, zainteresowań, żart naturalnym środowiskiem, w którym Człowiek uczy Się właściwych Relacji Społecznych. Rodzina powinna pokazywać Jak odpowiedzialnie podejść zrobić obowiązków wobec innych i swojego MIEJSCA wag społeczeństwie. Gospodarze mieli zaszczyt gościć Spotkania burmistrza Susza Krzysztof Pietrzykowski wraz pan z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Panią Hannę Milewska, dyrektorów przedszkoli i Szkół z Terenu Miasta i Gminy Susz, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych i Przedstawicieli, radnych rad osiedlowych i Przedstawicieli oraz Sołtysów. Po słowach powitania i uroczystym otwarciu grupa teatralna pod kierunkiem Pani Domu Ireny Krupskiej przedstawiała specjalnie przygotowaną na celu spotkanie inscenizację Lekcji polskiego, której tematem tegorocznych obchodów było hasło. Na Lekcji wskazane Były Kierunki, Które wyznacza rodzina i znaczenie w wychowaniu Młodego Rodziny Pokolenia. Przygotowania trwały kilka zrobić obchodów tygodni, aw Ich zorganizowanie włączyli Się wszyscy Pracownicy i Uczestnicy Domu. Imprezie towarzyszyła miła atmosfera, Nie zabrakło też wzruszeń, ciepłych słów oraz wspólnego biesiadowania przy przygotowanym na tą uroczystość poczęstunku.

 

21 maja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suszu odbyła się inauguracja IV Gminnych Obchodów Dni Rodziny w ramach XVII Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny


 

które w tym roku obchodzone są w naszym województwie w terminie od 15 maja do 12 czerwca. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Rodzina drogowskazem życia”. Jest ono bardzo bogate w swej treści, sięga głęboko w sens wspólnoty, jaką jest rodzina i podkreśla rolę rodziny w kierowaniu przyszłością młodych ludzi. Rodzina wychowuje, uczy miłości, kształci, tworzy atmosferę sprzyjającą budowaniu zdrowego światopoglądu, rozwoju wiary, kształtowaniu się charakteru, zainteresowań, jest naturalnym środowiskiem, w którym człowiek uczy się właściwych relacji społecznych. Rodzina powinna pokazywać jak odpowiedzialnie podejść do obowiązków wobec innych i swojego miejsca w społeczeństwie. Gospodarze spotkania mieli zaszczyt gościć burmistrza Susza Pan Krzysztof Pietrzykowski wraz z przedstawicielami urzędu miejskiego, Panią Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Hannę Milewską, dyrektorów przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Susz, dyrektorów, kierowników i przedstawicieli jednostek organizacyjnych, radnych i przedstawicieli rad osiedlowych oraz sołtysów. Po słowach powitania i uroczystym otwarciu grupa teatralna Domu pod kierunkiem Pani Ireny Krupskiej przedstawiała specjalnie przygotowaną na to spotkanie inscenizację lekcji polskiego, której tematem było hasło tegorocznych obchodów. Na lekcji wskazane były kierunki, które wyznacza rodzina i znaczenie rodziny w wychowaniu młodego pokolenia. Przygotowania do obchodów trwały kilka tygodni, a w ich zorganizowanie włączyli się wszyscy pracownicy i uczestnicy Domu. Imprezie towarzyszyła miła atmosfera, nie zabrakło też wzruszeń, ciepłych słów oraz wspólnego biesiadowania przy przygotowanym na tą uroczystość poczęstunku.