Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl

Popular Tags

Login Form

 

które w tym roku obchodzone są w naszym województwie w terminie od 15 maja do 12 czerwca. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest „Rodzina drogowskazem życia”. Jest ono bardzo bogate w swej treści, sięga głęboko w sens wspólnoty, jaką jest rodzina i podkreśla rolę rodziny w kierowaniu przyszłością młodych ludzi. Rodzina wychowuje, uczy miłości, kształci, tworzy atmosferę sprzyjającą budowaniu zdrowego światopoglądu, rozwoju wiary, kształtowaniu się charakteru, zainteresowań, jest naturalnym środowiskiem, w którym człowiek uczy się właściwych relacji społecznych. Rodzina powinna pokazywać jak odpowiedzialnie podejść do obowiązków wobec innych i swojego miejsca w społeczeństwie. Gospodarze spotkania mieli zaszczyt gościć burmistrza Susza Pan Krzysztof Pietrzykowski wraz z przedstawicielami urzędu miejskiego, Panią Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Hannę Milewską, dyrektorów przedszkoli i szkół z terenu miasta i gminy Susz, dyrektorów, kierowników i przedstawicieli jednostek organizacyjnych, radnych i przedstawicieli rad osiedlowych oraz sołtysów. Po słowach powitania i uroczystym otwarciu grupa teatralna Domu pod kierunkiem Pani Ireny Krupskiej przedstawiała specjalnie przygotowaną na to spotkanie inscenizację lekcji polskiego, której tematem było hasło tegorocznych obchodów. Na lekcji wskazane były kierunki, które wyznacza rodzina i znaczenie rodziny w wychowaniu młodego pokolenia. Przygotowania do obchodów trwały kilka tygodni, a w ich zorganizowanie włączyli się wszyscy pracownicy i uczestnicy Domu. Imprezie towarzyszyła miła atmosfera, nie zabrakło też wzruszeń, ciepłych słów oraz wspólnego biesiadowania przy przygotowanym na tą uroczystość poczęstunku.