Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl

Popular Tags

Login Form

Więcej nas łączy, niż dzieli!
Około 120 osób z dziesięciu placówek powiatu iławskiego – Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej z Lubawy, Iławy i Susza oraz ze Świetlicy Terapeutycznej „Tęcza” z Zalewa wzieło udział w czwartkowej Spartakiadzie.
Ale ta impreza to nie tylko sport. Rozpoczynający imprezę Marsz Godności ma skłonić do refleksji nad potrzebami, możliwościami oraz problemami i trudnościami w życiu codziennym, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Odbył sie także krótki program artystyczny w wykonaniu grupy teatralnej z suskiego ŚDS, którego przesłaniem było przypomnienie, że żadna niepełnosprawność nie umniejsza godności człowieka ani wartości jego życia.
Organizatorem imprezy jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu.