Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl

Popular Tags

Login Form

Założeniem pracowni jest:

 

1. Ogólna rehabilitacja zmierzająca do rozwoju każdego uczestnika
2. Do poprawy zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej
3. Do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie

 

Celem pracowni ogrodniczej jest:

 

1.Wyrobienie właściwego stosunku do przyrody i  otaczającego   go świata

2.Uwypuklenie wrażliwości na piękno i świat natury

3.Uświadomienie konieczności dbania o środowisko

4.Uczestnicy uczą się współpracy w grupie, usprawniają manualnie, doskonalą koordynację i spostrzegawczość. 

5.Podnoszą wiarę we własne wartości, przydatność społeczną.

  Uczestnicy mają możliwość poznania specyfiki pracy podczas przesadzania
i sadzenia roślin, prowadzenie ogrodu i opieki nad nim, pracy z narzędziami
i urządzeniami ogrodniczymi. Podczas pracy poznają różne zastosowania
i sposoby wykorzystywania zasobów natury: drewno, suszone zioła, kwiaty,    liście, nasiona.