Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl

Popular Tags

Login Form

Prowadzimy zajęcia poprzez :

                                                  

1. Rozpowszechnianie kultury wśród uczestników.

2. Doskonalenie posiadanych technik muzycznych

3.Nauka gry na instrumentach muzycznych

4.Nauka deklamacji wierszy

 

Celem pracowni muzyczno teatralnej jest:

 

1. Poprawa koordynacji ruchowo wzrokowej,

2. Dbałość o estetykę stanowiska pracy,

3. Doskonalenie i rozwijanie posiadanych umiejętności,

4.Rozwijanie zdolności indywidualnych i współpraca w grupie,

5. Poznanie nowych metod nauki grania na instrumentach,

6. Wyzwolenie pozytywnych cech zachowawczych:(śmiech, radość, odprężenie, zdolność twórczego myślenia),Nasi podopieczni tworzą i biorą udział w imprezach wewnętrzny, rocznicowych i okolicznościowych, ale biorą też czynny udział w spotkaniach, zjazdach organizowanych przez inne placówki.