Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl

Popular Tags

Login Form

Tutaj uczestnicy mają możliwość poprawy zdrowia, samopoczucia, sprawności ruchowej oraz naukę zaradności życiowej. Jednocześnie mają możliwości pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego

 

 

Założeniem pracowni jest:

 

1) Ogólna rehabilitacja zmierzająca do rozwoju każdego uczestnika.

2) Do poprawy zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej.

3) Ćwiczenia na różnorodnym sprzęcie, w który pracownia jest wyposażona.

4) Do prawidłowego funkcjonowania w  społeczeństwie.

 

Celem pracowni usprawniania fizycznego jest:

 

1) Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, przynależności, osiągnięć, działania, uznania,  współzawodnictwa.

2) Poprawa kondycji fizycznej.

3) Poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej i słuchowo - ruchowej.

4) Aktywizacja.

5) Zmniejszenie izolacji.

6) Zwiększenie Samodzielności.

W pracowni prowadzone są zajęcia grupowe oraz indywidualne.
Bogate wyposażenie pracowni w jak największym stopniu  aktywizować
i usprawniać fizycznie oraz psychicznie naszych uczestników.