Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl

Popular Tags

Login Form

Uczestnicy mają możliwość realizowania swoich zainteresowań i umiejętności komputerowych jak i fotograficznych. Poprzez treningi praktyczne poznają podstawy obsługi komputera i aparatu fotograficznego, uczą się obsługi urządzeń znajdujących się w Sali (drukarka, skaner, niszczarka itp.) oraz ćwiczą w poznanych programach komputerowych tj. Photoshop, Microsoft Office: Word, Publisher itp. Biorą także udział w treningach spędzania czasu wolnego (serfowanie po Internecie, gry komputerowe, słuchanie muzyki itp.) oraz poprzez pracę w grupie kształtują pozytywne relacje między innymi osobami w ośrodku. Przeprowadzane są także treningi funkcjonowania w życiu codziennym, trening umysłu, interpersonalny oraz trening higieniczny.

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne poprzez:

1.Prace z edytorami tekstu MS Word, Open Office.

2.Pracy z edytorami grafiki: tworzenie rysunków, obróbka zdjęć cyfrowych.

3.Pracy z arkuszem kalkulacyjnym: proste obliczenia w Excel.

4.Pracy z aplikacją Power Point - tworzenie prostych prezentacji multimedialnych.

5.Podstaw Internetu: wyszukiwanie potrzebnych informacji, zdjęć i obrazów.

6.Zapoznania z działaniem urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanera, ksera.

7.Tworzenia śpiewników - umiejętność używania gilotyny i bindownicy.

8.Multimedialnych gier edukacyjnych.

9.Rozwiązywania prostych problemów wynikających z użytkowania komputera.

10.Tworzenie prostych stron www.

Celem pracowni jest:

1. Rozwijanie umiejętności manualnych, percepcyjnych.

2. Rozwijanie zdolności indywidualnych.

3. Umiejętność obsługi komputera oraz aparatu fotograficznego

4. Umiejętność obsługi ksera, skanera, gilotyny i bindownicy.

5. Swobodne poruszanie się w środowisku Windows.

6. Umiejętność sporządzenia podania, CV w edytorze tekstu.

7. Swobodne poruszanie się w Internecie.

8. Poprawa własnej samooceny.