Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl

Popular Tags

Login Form

Środowiskowy Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu przeznaczonym dla osób, które ukończyły 18 rok życia, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawowe cele naszej działalności to:

*Podtrzymywanie i rozwijanie u osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychiczni umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania
 w najbliższej społeczności lokalnej;

*Organizacja w najbliższym środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji. Realizacja tych celów podporządkowana jest każdej dziedzinie działalności Domu, baza lokalowa, wyposażenie, organizacja pracy personelu merytorycznego a przede wszystkim metody i formy terapii adresowane do uczestników zajęć;

Cele rehabilitacyjne są realizowane w oparciu o następujące zasady:

*integralny i całościowy rozwój podopiecznego,

*jakość życia podopiecznego jest ważniejsza od spektakularnych osiągnięć wychowawczych, dydaktycznych i rehabilitacyjnych,

*każda osoba może zrobić jeszcze jeden krok do przodu,

*bazą oddziaływań rehabilitacyjnych jest poczucie własnej wartości
i tożsamości,

*chcąc efektywnie pracować z osobą niepełnosprawną trzeba ją rozumieć oraz być przez nią rozumianym.